صفحه اول

به اطلاع شرکت کنندگان محترم در سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران می رساند، مقالات منتخب بر اساس نظر کمیته علمی کنفرانس و پس از طی مراحل داوری متناسب با موضوع مقاله در مجلات زیر به چاپ خواهند رسید.

 

 
 

اطلاعیه مهم
با توجه به کنترل مناسب ابتلا به کرونا در کشور و به منظور افزایش کیفیت کنفرانس، سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران در تاریخ های 27 و 28 اردیبهشت 1401 به صورت حضوری برگزار می گردد.