اطلاعات مسیر

مسير یک: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

  مسير دو: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفی، بعد از ميدان پارسا، انتهای خيابان انقلاب، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

 

مختصات جغرافیایی زیر را برای استفاده در نرم افزارهای مسیریاب، کپی نمایید:

35.626900,51.189036