اطلاعیه : پذیرش آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی

به اطلاع متقاضیان محترم می رساند در خصوص نوبت دهی SEM  و انجام امور پذیرش از این پس با دفتر پذیرش مرکزی تماس حاصل فرمایید.

شماره تماس : 56276609 

پست الکترونیک:   Sem-lab@irost.ir

                           clabs@irost.ir