اطلاعیه : آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی

به اطلاع متقاضیان خدمات میکروسکوپ الکترونی روبشی می‌رساند که آزمایشگاه  FE-SEMسازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران مستقر در خیابان فرصت، آمادگی ارائه خدمات غیر حضوری FE-SEM با حداکثر زمان پاسخگویی 10 روزکاری را دارد. متقاضیان می توانند با شماره تماس 56276609 و یا پست الکترونیکی Clabs@irost.ir مکاتبه نمایند.