اندازه‌گیری مقاومت الکتريکی

پژوهشکده یا بخش: 
پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژی های نو
کارشناس: 
میلاد فروزش
تعرفه: 
نمونه‌ای 300.000 تا 500.000
وضعیت: 
فعال
توضیحات: 

1- اندازه‌گیری مقاومت الکتريکی 2 نقطه و 4 نقطه
2- اندازه گیری مقاومت الکتريکی سطحی 4 نقطه

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

تلفن آزمایشگاه: 
6674 5741 021
ایمیل: 
MaterialsLabs@irost.ir
آدرس: 

بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي،بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژي‌هاي نو
صندوق پستي: 111-33535
كد پستي: 3313193685