عملیات حرارتی (Heat Treatment)

پژوهشکده یا بخش: 
پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژی های نو
کارشناس: 
مهندس میلاد فروزش
وضعیت: 
فعال
شرح آزمون: 

1-  عملیات حرارتي تا دمای  1100 درجه سانتیگراد ساعتی 1.300.000 ریال
2- عملیات حرارتي تا دمای 1250 درجه سانتیگراد ساعتی 1.700.000 ریال
3- عملیات حرارتي تا دمای 1400 درجه سانتیگراد ساعتی 2.900.000 ریال
4- عملیات حرارتي تا دمای 1500 درجه سانتیگراد ساعتی 4.550.000 ریال
5- عملیات حرارتي تا دمای 1600 درجه سانتیگراد ساعتی 7.800.000 ریال
6- عملیات حرارتي تا دمای 1700 درجه سانتیگراد ساعتی 10.000.000 ریال
7- عملیات حرارتي تا دمای 900 درجه سانتیگراد (ظرفیت 40 لیتري) تا یکساعت 4.000.000 ریال، بیشتر از یکساعت  30 درصد به مبلغ اضافه میشود.
8- عملیات حرارتي تا دمای 1400 درجه سانتیگراد (ظرفیت 40 لیتري) تا یکساعت 7.000.000 ریال، بیشتر از یکساعت 30 درصد به مبلغ اضافه میشود.
9- عملیات حرارتي هر بچ 3.000.000 ریال
10- عملیات حرارتي (دقت مثبت منفی 10 درجه 1150 درجه با ظرفیت 2 لیتري) ساعتی 1.500.000 ریال
11- عملیات حرارتی (اتمسفر کنترل 1400 درجه سانتيگراد) ساعتی 3.500.000 ریال
12- عملیات حرارتی تا 700 درجه سانتیگراد ساعتی 750.000 ریال

توضیحات: 

جهت ثبت درخواست آزمون به صورت غیر حضوری، فرم ضمیمه را دانلود کنید و پس از تکمیل تصویر آن‌ را از طریق ایمیل ارسال فرمایید.

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

تلفن آزمایشگاه: 
6674 5741 021
ایمیل: 
MaterialsLabs@irost.ir
آدرس: 

آدرس: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي،بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژي‌هاي نو
صندوق پستي: 111-33535
كد پستي: 3313193685