رسوب‌نشانی شیمیایی از بخار به کمک پلاسما (PACVD)

پژوهشکده یا بخش: 
پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژی های نو
کارشناس: 
میلاد فروزش
تعرفه: 
5.200.000 تا 10.000.000
وضعیت: 
فعال
شرح آزمون: 

1- پلاسما نایترایدینگ -  رسوب‌نشانی شیمیایی از بخار به کمک پلاسما (PN/PACVD) هر ران 5.200.000 ریال
2- تیتانیم نایترایدینگ، پلاسما نایترایدینگ - رسوب‌نشانی شیمیایی از بخار به کمک پلاسما (TiN, PN/PACVD) هر ران 10.000.000 ریال
3- تیتانیم نایترایدینگ - رسوب‌نشانی شیمیایی از بخار به کمک پلاسما (TiN/PACVD) هر ران 7.800.000 ریال

توضیحات: 

به ازاي هر ساعت اضافه PACVD،ساعتی 1.300.000
جهت ثبت درخواست آزمون به صورت غیر حضوری، فرم ضمیمه را دانلود کنید و پس از تکمیل تصویر آن‌ را از طریق ایمیل ارسال فرمایید.

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

تلفن آزمایشگاه: 
6674 5741 021
ایمیل: 
MaterialsLabs@irost.ir
آدرس: 

بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي،بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژي‌هاي نو

صندوق پستي: 111-33535

كد پستي: 3313193685