اندازه‌گیري امپدانس مغناطیسي

پژوهشکده یا بخش: 
پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژی های نو
کارشناس: 
میلاد فروزش
تعرفه: 
300.000
وضعیت: 
فعال
شرح آزمون: 

قیمت: هر نمونه به ازاء هر فركانس تا میدان 20 اورستد   

توضیحات: 

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

تلفن آزمایشگاه: 
6674 5741 021