آزمون خوردگی داغ

پژوهشکده یا بخش: 
پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژی های نو
کارشناس: 
مهندس میلاد فروزش
تعرفه: 
ساعتی 2.000.000
وضعیت: 
فعال
شرایط نمونه و آزمون: 

ابعاد لازم برای آماده‌سازی نمونه می‌تواند در سه هندسه زیر باشد:

1- مکعب مستطیل (طول: 20 میلیمتر، عرض: 10 میلیمتر، ارتفاع:2-3 میلیمتر)

2- استوانه با طول بلند (طول: 10-15 میلیمتر، و قطر: 6-8 میلیمتر)

3- استوان با طول کوتاه و قطر بلند (طول: 3-5 میلیمتر، قطر: 20-25 میلیمتر)

توضیحات: 

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

تلفن آزمایشگاه: 
6674 5741 021
ایمیل: 
MaterialsLabs@irost.ir
آدرس: 

بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي،بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژي‌هاي نو
صندوق پستي: 111-33535
كد پستي: 3313193685