استفاده از دستگاه التراسونیک(حمام و پروب)

پژوهشکده یا بخش: 
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
کارشناس: 
نازلی جوانی
تعرفه: 
حمام ساعتی 5500.000، پروب ساعتی 1.700.000
وضعیت: 
فعال