سانتریفیوژ یخچالدار SIGMA

پژوهشکده یا بخش: 
پژوهشکده کشاورزی
کارشناس: 
سید محمد شتاب بوشهری
تعرفه: 
هر ده دقیقه 400.000
وضعیت: 
فعال
شرح آزمون: 

  سانتریفیوژ یخچالدار آلمانی     SIGMA  3K 15 

دارای 4 روتور 

ایجاد برودت تا 20- درجه سانتیگراد 

ماگزیمم لود 24*5 گرم برای تا 26000 (rpm) دور در دقیقه  

ماگزیمم لود 60*6 گرم برای تا 26200 (rpm) دور در دقیقه  

ماگزیمم لود 80*6 گرم برای تا 14000 (rpm) دور در دقیقه  

ماگزیمم لود 550*4 گرم برای تا 5500 (rpm) دور در دقیقه  

تلفن آزمایشگاه: 
02156276639 و 02157416322 و 02157416380