تست باتری نیکل-کادمیوم

پژوهشکده یا بخش: 
پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات
وضعیت: 
فعال
شرح آزمون: 

سیکلهای شارژ و دشارژ باتریهای نیکل-کادمیوم

تجهیزات آزمون: 
سیستم تست باتریهای نیکل-کادمیوم
شرایط نمونه و آزمون: 

حداکثر تعداد باتریها 12 عدد

حداکثر توان بسته باتری 1000 وات 

تلفن آزمایشگاه: 
02156276634