آون تحت خلاء Vacuum Oven

پژوهشکده یا بخش: 
پژوهشکده کشاورزی
کارشناس: 
سید محمد شتاب بوشهری
تعرفه: 
ساعتی 1.300.000
وضعیت: 
فعال
شرح آزمون: 

دمای آون تا 200 درجه سانتیگراد و ایجاد خلاء تحت فشار حداکثر یک بار (اتمسفر)

حجم داخلی آون 25 لیتر    (300 * 307 * 275   میلیمتر)       

تجهیزات آزمون: 
آون Heraeus Vacutherm آلمان
شرایط نمونه و آزمون: 

نمونه در صورت داشتن بخارات، غیر قابل اشتعال و غیرسمی باشد.

تلفن آزمایشگاه: 
02156276639 و 02157416322 و 02157416380