کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC)

پژوهشکده یا بخش: 
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
کارشناس: 
نازلی جوانی
تعرفه: 
نمونه ای 2.500.000، روزانه 8.000.000
وضعیت: 
فعال
تجهیزات آزمون: 
دتکتور UV, RI, فلورسانس - پمپ - گاززدا، برند Knauer
شرایط نمونه و آزمون: 

انجام کروماتوگرافی بمنظور آنالیز کمی و کیفی با استفاده از حلال های آب متانول، استونیتریل انجام می شود. همچنین شایان ذکر است در صورتی که درخواست کننده، متقاضی آنالیز کمی باشد ارائه نمونه استاندارد موردنظر بعهده فرد متقاضی می باشد.

تلفن آزمایشگاه: 
021-56276443
ایمیل: 
javani_nazli@irost.ir