اندازه گیری هدایت الکتریکی (Conductometer)

پژوهشکده یا بخش: 
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
کارشناس: 
نازلی جوانی
تعرفه: 
نمونه ای 750000
وضعیت: 
فعال
تجهیزات آزمون: 
دستگاه کانداکتومتر با مارک Metrohm
تلفن آزمایشگاه: 
021-56276443
ایمیل: 
javani_nazli@irost.ir
آدرس: 

مسير یک: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب

 مسير دو: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب