استخراج چربی

پژوهشکده یا بخش: 
پژوهشکده کشاورزی
کارشناس: 
مهناز مقدم
تعرفه: 
ساعتی 700000
وضعیت: 
غیرفعال
شرح آزمون: 

سوکسله بنیانگذار روش عصاره گیری چربی از شیر است که بعدها این روش در همه نقاط دنیا جهت استخراج لیپیدها از تمامی مواد بیولوژیکی به کار گرفته شد، و به روش سوکسله معروف گردید. برای استخراج و جدا کردن چربی مواد غذایی مختلف، از حلال های آلی استفاده می شود. در روش سوسکله نیز از همین اصل پیروی شده و با استفاده از هگزان نرمال که در مجاورت ماده غذایی قرار می گیرد و سبب حل شدن چربی و رسوب در بالن انتهای سوکسله می گردد چربی استخراج می شود. با استفاده از تفاوت وزن بالن در قبل و بعد از آزمایش، وزن چربی .مشخص می گردد

شرایط نمونه و آزمون: 

نمونه به صورت ماده خشک و حدود 5 - 10 گرم

تلفن آزمایشگاه: 
02156276609 - 02156276639 - 02157416306
ایمیل: 
mchm582000@yahoo.com
آدرس: 

بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب