تعیین درصد ازت و پروتیئین کل

پژوهشکده یا بخش: 
پژوهشکده کشاورزی
کارشناس: 
مهناز مقدم
تعرفه: 
نمونه ای 3.000.000
وضعیت: 
غیرفعال
شرح آزمون: 

  .رایج­ترین روش برای اندازه­ گیری کل ازت موجود درمواد و به تبع آن محاسبه پروتئین خام، روش کجلدال است که به سه مرحله کلی هضم، تقطیر و تیتراسیون تقسیم بندی می­ شود

به منظور تعیین درصد ازت، ابتدا نمونه مورد نظر را توسط اسید سولفوریک هضم نموده و ازت به­ صورت سولفات آمونیوم تبدیل می­ شود. سپس ازت موجود در سولفات آمونیوم را به صورت آمونیاک آزاد و توسط اسیدبوریک به بورات آمونیوم تبدیل نموده و با استفاده از .اسیدسولفوریک0.1 نرمال آن را  تیتر کرده و آنگاه با محاسبه اسید مصرفی مقدار ازت بدست می­ آید

تجهیزات آزمون: 
کجلدال با دستگاه هضم 40 خانه ای
شرایط نمونه و آزمون: 

.نمونه ها به صورت ماده جامد و خشک که حدود 1 گرم نمونه برای هر آزمون کجلدال مورد نیاز است

تلفن آزمایشگاه: 
02156276609 - 02156276639 - 02157416306
ایمیل: 
mchm582000@yahoo.com
آدرس: 

بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب