تمديد پروانه تاييد صلاحيت شماره T/811 آزمايشگاه تست تجهيزات پزشکي آزمايشگاه هاي مرجع

پروانه تایید صلاحیت شماره T/811 آزمایشگاه تست تجهیزات پزشکی آزمایشگاه های مرجع به مدت دو سال از مهرماه 1398 تمدید شد.

به استناد روش اجرایی "تمدید، تعلیق و ابطال گواهینامه آزمایشگاه‌های همکار" ، پروانه تایید صلاحیت آزمایشگاه تست تجهیزات پزشکی سازمان جهت انجام برخی آزمون‌ها از جمله آزمون تجهیزات سترون سازی، الزامات عمومی برای ایمنی پایه و عملکرد ضروری تجهیزات الکتریکی پزشکی، الزامات ویژه ایمنی انکوباتور نوزاد، الزامات ویژه ایمنی پایه و عملکرد اساسی فشارسنج‌های غیرتهاجمی خودکار، چراغ دندانپزشکی، یونیت دندانپزشکی و برخی موارد دیگر، به مدت دو سال توسط سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد استان تهران تمدید اعتبار شد.