سرپرست اداره کل دفتر پژوهش و فناوری منصوب شد

دکتر حسن زمانیان معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با صدور حکمی دکتر داود زارع را به عنوان سرپرست اداره کل دفتر پژوهش و فناوری سازمان منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی، دکتر حسن زمانیان معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با صدور حکمی دکتر داود زارع را به عنوان سرپرست اداره کل دفتر پژوهش و فناوری سازمان منصوب کرد.

متن حکم مذکور بدین شرح می باشد:

با سلام و احترام؛

  نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده جنابعالي در حوزه پژوهش و فناوري و بنا به پيشنهاد معاون محترم تحقيقات كاربردي و توسعه فناوري، به موجب اين حكم به سمت "سرپرست اداره كل دفتر پژوهش و فناوري منصوب مي‌شويد.

برنامه‌ريزي و تسهيل فرآيند بررسي، تصويب و اجراي طرح‌هاي پژوهشي و فناوري، به‌روزرساني داده‌ها و آمارهاي آموزشي، پژوهشي و فناوري در قالب سامانه (پلتفرم) واحد، انجام دقيق و به‌ هنگام فرآيندهاي بررسي و كارشناسي فعاليت‌هاي اعضاي هيئت علمي در كميته‌ها و شوراهاي مرتبط، به‌روزرساني شيوه‌نامه‌ها، آئين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مرتبط با آن مديريت و نظارت بر اجراي صحيح آن‌ها، ارتقاي كمي و كيفي فعاليت‌هاي آموزشي، از طريق توسعه جذب دانشجويان پژوهش محور و پژوهشگران پسادكتري با هماهنگي و همفكري پژوهشكده‌ها، ارتقاي نشريات سازماني در سطح ملي و بين‌المللي و برگزاري همايش‌ها و كنفرانس‌هاي وزين علمي از اهم وظايف جنابعالي مي‌باشد.

 اميد است با استعانت از خداوند متعال در انجام وظايف محوله و اين مأموريت خطير موفق و مويد باشد.