تماس با ما

  تلفن : 56276638 (021)           دورنگار: 56276638           کدپستی: 3313193685            صندوق پستی: 33535111
 ایمیل مدیریت امور پژوهشی پژوهشگاه فناوریهای نوین :   Email Address: ntrc@irost.org
  مسير یک: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
  مسير دو: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفی، بعد از ميدان پارسا، انتهای خيابان انقلاب، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران