خبرها

همزمان با هفته پژوهش ، مراسم تجلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران برگزیده سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با حضور دکتر سید محمد حسینی، معاون امور مجلس رئیس جمهور و دکتر حسن زمانیان معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران برگزار شد.