خبرها

دکتر حسن زمانیان معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با صدور حکمی دکتر داود زارع را به عنوان سرپرست اداره کل دفتر پژوهش و فناوری سازمان منصوب کرد.
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در نظام رتبه بندی بین المللی Scimago و در بخش نوآوری رتبه برتر را کسب کرد.