خبرها

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در نظام رتبه بندی بین المللی Scimago و در بخش نوآوری رتبه برتر را کسب کرد.
دکتر حسن زمانیان، رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با صدور حکمی، دکتر «محمد فیروزمند» را به عنوان "سرپرست حوزه معاونت سازمان و رئيس پژوهشگاه فناوري‌هاي نوين " منصوب کرد.