درباره ما

اداره امور پژوهشی يکي از مديريت هاي زير مجموعه پژوهشگاه فناوریهای نوین سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران مي باشد که در راستاي وظايف حمايتي در جهت توسعه علم و فناوری از دو گروه به شرح ذيل تشکيل شده است:

-اداره کل تحصیلات تکمیلی و آموزش های تخصصی

- امور ترفیعات سالیانه اعضای هیات علمی سازمان

 

شرح وظايف اداره كل امور پژوهشی:

سیاستگذاری، تصویب و راهبری طرح های سازمان

تحصیلات تکمیلی و آموزش های تخصصی

ساماندهی و رسیدگی به ترفیع سالانه اعضای هیات علمی

حمایت و پشتیبانی از سفرهای علمی اعضای هیات علمی

مدیریت دانش و دیده بانی جایگاه علمی و فناوری سازمان

گسترش و نشر دستاوردهای علمی و پژوهشی سازمان در قالب انتشار کتاب و مجله های علمی و پژوهشی

 تامین منابع علمی از جمله کتاب های به روز

 دسترسی به پایگاه های داده ای و نشریات علمی جهان

 برررسی و ارزیابی طرح های تاییدی