برگزاری يکصد و نود و پنجمین جلسه شورای تخصصی پژوهش، فناوری و تجاری سازی

در يکصد و نود و پنجمین جلسه شورای تخصصی پژوهش ، فناوری و تجاری سازی در تاریخ 9/ 11/ 1401 با اجرای طرح بیرونی خانم خانم دکتر مریم بیگ زاده با عنوان «تشخیص هوشمند انواع آریتمی قلبی بر اساس تحلیل سیگنال ECG با هدف ارتقاء عملکرد دستگاه‌های مانیتورینگ، الکتروشوک و هولتر صاایران» موافقت شد.

همچنین با خاتمه طرح بیرونی خانم دکتر معصومه قبادنژاد با عنوان «بارکدینگ DNA قارچ های دارویی بومی غنی از آنتی اکسیدان راسته های Hymenochaetales، Agricales و Russulales» موافقت شد.