برگزاری يکصد و نود و چهارمین جلسه شورای تخصصی پژوهش، فناوری و تجاری سازی

در يکصد و نود و چهارمین جلسه شورای تخصصی پژوهش ، فناوری و تجاری سازی در تاریخ 20/ 10/ 1401 موضوع اجرای طرح کلان با عنوان «طراحی سیستمی ماهواره زلزله‌شناسی آیات تا پایان مرحله طراحی اولیه PDR» به مدیریت اجرایی آقای مهندس انتظاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و با کلیات طرح موافقت بعمل آمد.