برگزاری يکصد و نود و دومین جلسه شورای تخصصی پژوهش، فناوری و تجاری سازی

در يکصد و نود و دومین جلسه شورای تخصصی پژوهش ، فناوری و تجاری سازی در تاریخ 1/ 9/ 1401 با اجرای طرح های زیر موافقت شد:

  1. اجرای طرح بیرونی (نوع2) خانم دکتر فریبا رضوانی «بررسی عملکرد دنیتریفایرهای هتروتروف در تعامل با مخلوط ریزجلبکی مبتنی بر سندسموس برای حذف نیترات از آب در شرایط اتوتروفیک»
  2. اجرای طرح بیرونی (نوع2) خانم دکتر زهرا امینی بیات با عنوان  «بررسی کارایی اپی‌توپ‌های ایمونوژنیک از آنتی‌ژن‌های E6 و E7 ویروس پاپیلومای انسان نوع 16 به عنوان واکسن درمانی در مدل تجربی تومور القا شده با لاین رده تراژن TC-1 و طرح متمم آن»
  3. اجرای طرح بین‌المللی خانم دکتر زهرا امینی بیات با عنوان « A potential wound healing biomaterial: chimeric peptidoglycan hydrolase enzyme encapsulating hydrogels »
  4. اجرای طرح داخلی خانم دکتر زرین نصری با عنوان «طراحی و ارتقاء واحد تقطیر واکنشی شامل دیواره تقسیم‌کننده (RDWC) در مقیاس پایلوت به منظور تهیه ایزو آمیل استات»

همچنین با خاتمه طرح های زیر موافقت شد:

  1. خاتمه طرح بیرونی آقای دکتر خسرو رستمی و آقای دکتر مهرداد آذین با عنوان «بهبود مقاومت به اتانل درمخمرساکارومایسس سرویزیه با استفاده از روش تکامل تطبیقی آزمایشگاهی و بررسی در زیست واکنشگاه همزندار/ لوله‌ای»
  2. خاتمه طرح بیرونی آقای سید مهدی لطیفی و آقای دکتر علیرضا صالحی‌راد با عنوان  «تولید آلومینای پایه کاتالیست (بوهمیت) از لیکور شرکت آلومینا در مقیاس پایلوت»