برگزاری يکصد و نودمین جلسه شورای تخصصی پژوهش، فناوری و تجاری سازی

در يکصد و نودمین جلسه شورای تخصصی پژوهش ، فناوری و تجاری سازی در تاریخ 10/ 8/ 1401 با اجرای طرح های زیر موافقت شد:

  1. اجرای طرح داخلی آقای دکتر امین جباری با عنوان « طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی تولید فیلامنت کامپوزیتی پرینتر سه بعدی»
  2. اجرای طرح داخلی خانم دکتر ناهید خندان با عنوان «ساخت و ارزیابی جاذب مناسب برای حذف اوره از مایع دیالیز به منظور استفاده در دیالیز همراه»
  3. اجرای طرح داخلی آقای دکتر سیدمسلم موسوی با عنوان «تدوین مکانیزم ارزیابی قابلیت تجاری‌سازی اختراعات و دستاوردهای پژوهشی»
  4. اجرای طرح بیرونی (نوع 2) خانم دکتر زهرا امینی‌بیات با عنوان «تولید و ارزیابی فعالیت یک اندولایزین کایمر جدید سه دمینی بر علیه استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین»

همچنین با خاتمه طرح بیرونی آقای مهندس کیوان سیدی نیاکی با عنوان «کاهش مصرف انرژی فن‌های سانتریفیوژ ویژه کولرهای گازی اسپیلت کانالی با بهینهسازی عملکرد مجموعه یکپارچه فن و الکتروموتور» موافقت شد.