برگزاری يکصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای تخصصی پژوهش، فناوری و تجاری سازی

در يکصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای تخصصی پژوهش ، فناوری و تجاری سازی در تاریخ 12/ 7/ 1401 با اجرای طرح های زیر موافقت شد:

  1. اجرای طرح بیرونی خانم دکتر عصمت کیشانی با عنوان « استفاده از هوش مصنوعی برای تعیین طیف مناسب با هر شی ء در چراغ 6 کاناله به همراه سفارشی‌سازی برد درایور و ال ای دی برای چراغ‌های مختلف »
  2. اجرای طرح بیرونی آقای دکتر محمد فیروزمند با عنوان « طراحی و ساخت نمونه مهندسی دستگاه اکسیژن ساز پرتابل برای بیماران ریوی»
  3. اجرای طرح داخلی آقای دکتر پیش‌بین و آقای دکتر زندی با عنوان «جداسازی اسپرم های دامی به منظور تولید رویان های دارای جنسیت مشخص بر اساس روش های جداسازی ایمونولوژیک و هیدرودینامیکی در چیپ‌های میکروسیالاتی»
  4. اجرای طرح بیرونی آقای دکتر همت با عنوان  «ارزیابی آبکافت آنزیمی مواد سلولزی توسط اکسترموزیم‌‌های سویه باسیلوس AGH1 و تولید متابولیت‌های کربوهیدراتی حاصل از فرایند»

همچنین با خاتمه طرح مشترک آقای دکتر عباس‌زاده با عنوان «مشارکت درتحقیق و پژوهش در خصوص افزایش عملکرد کاهوی کشت شده به روش هیدروپونیک با استفاده از تکنیک بیورزونانس» موافقت شد.