برگزاری يکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای تخصصی پژوهش، فناوری و تجاری سازی

در يکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای تخصصی پژوهش ، فناوری و تجاری سازی در تاریخ 15/ 6/ 1401 با اجرا و خاتمه طرح های زیر موافقت شد:

  1. اجرای طرح داخلی آقای دکتر علیرضا عشوری با عنوان «اصلاح نانو الیاف سلولزی به منظور ساخت فیلترهای جاذب ذرات آلاینده هوا»
  2. اجرای طرح بیرونی آقای دکتر هادی سازگار با عنوان «طراحی سیستمی و استخراج روابط عملگر الکتروهیدرولیکی یکپارچه تغذیه مرکزی همراه با تست و صحه‌گذاری بر روی یک نمونه آزمایشگاهی»
  3. اجرای طرح مشترک آقای دکتر جمال خانی جزنی خانم دکتر نگین فلاح با عنوان «پیشران‌های موثر بر تجاری‌سازی محصولات دانش بنیان»
  4. خاتمه طرح داخلی خانم دکتر زهرا امینی بیات با عنوان «بررسی اثر آنتی ژن کمکی بیگانه در میزان پاسخ ایمنی ایجاد شده بر علیه واکسن پلی اپیتوپی از آنتی ژن E6 ویروس پاپیلومای انسان نوع 16»