برگزاری يکصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای تخصصی پژوهش، فناوری و تجاری سازی

در يکصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای تخصصی پژوهش ، فناوری و تجاری سازی در تاریخ 21/ 4/ 1401 با اجرای طرح بیرونی آقای دکتر مهران نیک آریا با عنوان«رفتارسنجی سنسورهای دما و رطوبت، کالیبراسیون و بهبود داده‌های رادیو سوند دیجیتال بومی (دیجی سوند) در مرحله آزمایشگاهی» موافقت شد.