برگزاری مراسم تودیع و معارفه آقای دکتر محمد فیروزمند و آقای دکتر محمدحسن ایکانی

روز سه شنبه 10/ 3/ 1401 طی مراسمی در سالن کنفرانس پژوهشکده فناوری های شیمیایی با حضور اعضای هیات علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و برخی همکاران سازمان از زحمات جناب آقای دکتر محمد حسن ایکانی(معاونت پیشین سازمان) قدردانی و برای جناب آقای دکتر محمد فیروزمند  (سرپرست حوزه معاونت سازمان و رئيس پژوهشگاه فناوري‌هاي نوين) آرزوی موفقیت صورت گرفت.