برگزاری يکصد و هشتادمین جلسه شورای تخصصی پژوهش ، فناوری و تجاری سازی

در يکصد و هشتادمین جلسه شورای تخصصی پژوهش ، فناوری و تجاری سازی در تاریخ 23/ 1/ 1401 با اجرای طرح های زیر موافقت شد:

1- اجرای طرح بیرونی آقای دکتر محمد عابدی با عنوان «استخراج رنگ خوراکی بتاکاروتن از هویج در مقیاس بنچ»

2- اجرای طرح بیرونی آقای دکتر مجید جوانمرد داخلی با عنوان «ایجاد ارزش افزوده به روغن و بخش جامد ضایعات گوشت و مرغ در مقیاس صنعتی»

3- اجرای طرح بیرونی آقای دکتر فواد فرحانی بغلانی با عنوان «بررسی داده‌های تست دما، فشار، گشتاور و ارتعاشات موتور احتراقی مرجع و موتور احتراقی بومی‌سازی شده و استخراج و مقایسه مدل ارتعاشی اتفاقی موتورها»

4- اجرای طرح داخلی خانم دکتر سیده‌سمانه شجاعی لنگری با عنوان « تخمین فشار خون با بکارگیری سیگنال فوتوپلتیسموگرافی با هدف توسعه قابلیت‌های دستگاه‌‌های پایش پزشکی »

همچنین با خاتمه طرح داخلی آقای دکتر خسرو رستمی با عنوان «سبک‌سازی نفت خام یا ته‌ماند برج تقطیر با روش کاویتاسیون- هیدرودینامیکی» موافقت شد.