برگزاری يکصد و هفتاد و هشتمین جلسه شورای تخصصی پژوهش ، فناوری و تجاری سازی

در يکصد و هفتاد وهشتمین جلسه شورای تخصصی پژوهش ، فناوری و تجاری سازی در تاریخ 12/ 11/ 1400 با اجرای طرح زیر موافقت شد:

1- طرح پژوهشي مشترك بيروني آقاي دكتر مسعود فكوري حسن‌آبادي با عنوان «بهينه‌سازي رفتار مكانيكي ويلچرهاي فوق سبك از جنس كامپوزيت پليمري تقويت شده با الياف كربن تحت بارگذاري»