برگزاری يکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای تخصصی پژوهش ، فناوری و تجاری سازی

در يکصد و هفتاد وهفتمین جلسه شورای تخصصی پژوهش ، فناوری و تجاری سازی در تاریخ 28/ 10/ 1400 با اجرای طرح های زیر موافقت شد:

1- طرح داخلی خانم دکتر مریم بیگ زاده با عنوان «مدلسازي محاسباتي سيستم تنفسي با هدف توصيف چگونگي توزيع هوا در قفسه سينه حين تنفس و كمك به ونتيلاسيون بهينه بيمار»

2- طرح بیرونی آقای دکتر نفیسی با عنوان «طراحي و ساخت دستگاه پايش پاتوژن‌هاي هوابرد با قابليت بازيابي» 3- طرح بیرونی خانم دکتر رجبی با عنوان«ساخت نمونه آزمايشگاهي آنتن مبتني بر كريستال مايع»