يکصد و هفتاد و دومین  جلسه شورای تخصصی پژوهش ، فناوری و تجاری سازی

 در يکصد و هفتاد و دومین  جلسه شورای تخصصی پژوهش ، فناوری و تجاری سازی در تاریخ 20 / 7/ 1400 با خاتمه طرح های زیر موافقت شد:

1- طرح داخلی آقای دکتر جمال خانی جزنی باعنوان «طراحي مدل رشد شركت‌هاي دانش بنيان با رويكرد شركت هاي دانش- بنيان مستقر در مركز رشد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران»

2- طرح بیرونی آقای دکتر فرازمند با عنوان «استفاده از فناوري راكتور بيوفيلمي با بستر متحرك براي حذف نيترات از آب تصفيه نشده»

3-  خاتمه طرح داخلی آقای دکتر فیروزمند با عنوان «امكان سنجي و طراحي مفهومي دياليز همراه و تعيين الزامات آن»

همچنین در این جلسه با اجرای طرح بیرونی آقای دکتر کفلو با عنوان «توسعه يك فرآيند اتصال قابل اطمينان براي سوپر آلياژ پايه نيكل/ تركيب بين فلزي ( به روش جوشكاري ليزر/ لحيم‌كاري) با استفاده از مفهوم آلياژ با آنتروپي بال» موافقت شد.