خاتمه طرح هاي پژوهشي در يکصد و پنجاه و دومین جلسه شوراي تخصصي پژوهش ، فناوري

یکصد  در يکصد و پنجاه و دومین  جلسه شورای تخصصی پژوهش ، فناوری و تجاری سازی در تاریخ 9/ 10/ 1399 با خاتمه طرح های زیر موافقت شد:

1- طرح بیرونی (قرارداد كارفرما- مجري) آقای دکتر سهرابی با عنوان "مطالعه و تهيه اطلس رنگي فرسودگي زيستي گلسنگ‌ها در مجموعه هاي ميراث جهاني تخت جمشيد و پاسارگاد"

2- طرح  داخلي آقاي دكتر رضا غلامي پور با عنوان " بررسي اثر مگنتوكالريك در آلياژ پايه نيكل- كبالت هويسلر" 

3-  طرح بیروني آقاي دكتر مهران كياني راد- آقاي دكتر داود زارع با عنوان "بهينه‌سازي توليد كفير از دانه‌هاي كفير در مقياس آزمايشگاهي"