تمدید زمان ثبت‌نام فراخوان گرنت فناوری جوانه 3

براساس ابلاغ دفتر سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و توسعه فناوری و نوآوری وزارت عتف، زمان ثبت‌نام در فراخوان سومین دوره گرنت جوانه تا پایان تیر ماه سال 1401 تمدید شد.