تماس با ما

تهران، بزرگراه آزادگان(جنوب)، بعد از پل فتح، احمد آباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، خيابان شهيد احساني راد، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران،

- دبیرخانه گرنت فناوری (جوانه) 

تلفن دبیرخانه : 2-57416801