تمدید زمان ثبت نام گرنت فناوری طرح‌های جوانه 2 و شکوفائی آزمایشی

.بر اساس ابلاغ دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت عتف، زمان ثبت‌نام در فراخوان دومین دوره گرنت  جوانه و اولین دوره گرنت شکوفائی (آزمایشی)، تا پایان تیر ماه سال 1400تمدید گردید.