خبرها

مراسم تجلیل و قدردانی از برگزیدگان سی و چهارمین جشنواره بین المللی خوارزمی و بیست و دومین جشنواره جوان خوارزمی برگزار شد
متقاضیان شرکت در بخش دانش آموزی بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی می بایست بمنظور انجام فرایند ثبت نام و اطلاع از تمامی اخبار بخش دانش آموزی جشنواره جوان خوارزمی از طریق وبگاه همگام http://sampad.gov.ir اقدام نمایند.