گروهی از اعضای محترم هیأت علمی پژوهشکده‌های برق و فناوری اطلاعات، مکانیک و کشاورزی از فناوریهای مستقر در پارک علم و فناوری سازمان در حوزه مخابرات، مهندسی پزشکی و مانیتورینگ در قالب سومین تور فناوری پارک علم و فناوری سازمان در روز شنبه 17 دی‌ماه 1401 بازدی

سومین تور فناوری در پارک علم و فناوری سازمان با محوریت الکترونیک، مخابرات و تجهیزات پزشکی
از توانمندیهای واحدهای فناور در سه حوزه مخابرات، مانیتورینگ و تجهیزات پزشکی و زیبایی بازدید شد.

در راستاي توسعه همکاری های پژوهشکده های سازمان و شركتهاي فناور مستقر در پارك علم و فناوري و شناسايي ظرفيت‌هاي اين شركتها روز شنبه 17 دی ماه 1401 جمعی از اعضای هیات علمی سازمان از سه واحد فناور مستقر در پارك علم و فناوری بازديد نمودند. در اين برنامه، از توانمندیهای شركتهاي ریزسازگان تکین فعال در زمینه الکترونیک و مانیتورینگ، بسامد افراز سیستم فعال در زمینه مخابرات و ابزار دقیق و پرنيان گستر پرتوسنج فعال در زمینه لیزر زیبایی و پزشکی بازدید به‌عمل آمد.
در حاشیه این برنامه، ضمن استقبال اعضای هیأت علمی سازمان از فعاليتها و كارهاي انجام شده در شركتهاي مستقر در پارک سازمان، پیشنهادهایی در خصوص رفع نیازهای فناورانه شرکتها ارائه شد. این تور فناوری با حضور روسای پژوهشگاه فناوری‌های نوین و پارک علم و فناوری سازمان و اعضای هیات علمی پژوهشکده های برق و فناوری اطلاعات، مکانیک و کشاورزی انجام شد.