دوره آموزشی "آشنایی با مصادیق مالکیت فکری(اختراع) برای شرکت‌های دانش‌بنیان"

با همکاری صندوق نوآوری و شکوفای برگزار می‌شود.
با هدف توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان و با رویکرد شناخت بیشتر واحدهای فناور به مصادیق دارایی‌های فکری و اختراعات در روز دوشنبه 10 مردادماه 1401 برگزار می‌شود.