با همکاری صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری‌های پیشرفته صنعتی امکان دریافت پنج نوع تسهیلات اعتباری برای واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری سازمان میسر شد.

خط اعتباری صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری‌های پیشرفته صنعتی در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران فعال شده است.
واحدهای فناور سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران میتوانند متناسب با محصول دانش بنیان خود بدون نیاز به مراجعه به صندوق نوآوری و شکوفایی از تسهیلات اعتباری بهره‌مند شوند.

با همت پارک علم و فناوری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و در هماهنگی با صندوق نوآوری و شکوفایی، خط اعتباری صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری‌های پیشرفته مستقر در این سازمان فعال شده است. این خط اعتباری امکان تخصیص اعتبار بر اساس نوع نیاز محصولات دانش‌بنیان واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری را در انواع تسهیلات زیر فراهم می آورد:

  • تسهیلات نمونه‌سازی
  • تسهیلات قبل از تولید صنعتی
  • تسهیلات تولید صنعتی
  • تسهیلات سرمایه در گردش
  • تسهیلات لیزینگ

واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری سازمان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ضوابط، مدارک و شرایط دریافت این تسهیلات از طریق مطالعه فایل پیوست و یا تماس با دفتر این صندوق در مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب به شماره تلفن 02156276329 اقدام نمایند.