كسب رتبه نخست مركز رشد پارک علم و فناوری سازمان در میان پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد کشور

در جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برگزيده كشور
در بيست و دومين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برگزيده كشور مركز رشد سازمان موفق به كسب رتبه اول در بين كليه پارك هاي علم و فناوري و مراكز رشد كشور شد.

در بيست و دومين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برگزيده كشور روز پنجشنبه 25 آذر 1400با حضور آقايان دكتر محمدعلي زلفي گل وزير علوم، تحقيقات و فناوري، دكتر سورنا ستاري معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري در محل دائمي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران (سالن خليج فارس) از پژوهشگران، فناوران استانداران و روساي دانشگاه‌هاي حامي پژوهش، انجمن‌هاي علمي و نشريات پژوهشي برتر تجليل شد.
سركار خانم مهندس كلانتر رئيس مركز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری سازمان، لوح تقدير و جوايز خود را از وزير كشور دريافت كرد.

  ﺷﺮﮐﺖ رويال صنعت سامانه با مديريت عامل آقای دكتر ابهريان به عنوان فناور برتر کشوری معرفي شد.

شايان ذكر است اين شركت دانش بنيان كه در زمينه طراحي و ساخت سامانه كنترل الكترونيكي توربوجت سامانه هاي هوايي و فضايي فعاليت دارد يكي از واحدهاي فناور مستقر در مركز رشد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران مي باشد