برگزاری کارگاه آموزشی سواد مالی برای شرکتهای فناور در حال رشد کشور توسط پارک علم و فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

با هدف افزایش توانمندی شرکت‌های فناور در دوره رشد برگزار می‌شود.
در نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار 1400 در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد.

دوره آموزشی "سواد مالی برای شرکتهای فناور در حال رشد" توسط پارک علم و فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران برگزار خواهد شد. این دوره با هدف توانمندسازی واحدهای فناور دانشگاه‌ها و مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری کشور به ستاد برگزار هفته پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیشنهاد شد و مورد تصویب آن ستاد، برای برگزاری در جنب نمایشگاه هفته پژوهش، فناوری و فن‌بازار 1400 که در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برپا خواهد بود، قرار گرفت.

این دوره با سرفصل‌ مطالب زیر در روز سه شنبه 23 آذرماه 1400 از ساعت 14:30 الی 16:30 به صورت حضوری و در فضای کارگاهی ستاد سالن شماره 5 در طبقه یک برگزار می‌شود.

  • چگونگی حل مشکلات مالی
  • هوش‌های پنجگانه برای سواد مالی
  • بودجه بندی
  • بدهی خوب-بدهی بد
  • ارزش خالص
  • وام؛ خوب یا بد
  • انواع سرمایه‌گذاری
  • استفاده از پول دیگران
  • یکپارچگی مالی، راز پیشگیری از ورشکستگی
  • حسابداری، زبان مورد نیاز برای حفظ یکپارچگی مالی