بررسی زمینه‌های همکاری و همفکری پارک علم و فناوری سازمان با پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان و دانشگاه سیستان و بلوچستان

در بازدید از پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد
بازدید از پارک علم و فناوری ، حضور در هیأت رئیسه دانشگاه سیستان و بلوچستان و بازدید از مراکز نوآوری و خلاقیت تخصصی زاهدان توسط رئیس محترم سازمان و هیأت رئیسه و معاونان پارک سازمان محقق شد.

 
روز یکشنبه مورخ 30 آبان‌ماه 1400 رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، به همراه رئیس و مدیران پارک علم و فناوری سازمان از پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان بازدید بعمل آوردند و با دستاوردهای آن پارک در حوزه های مختلف آشنا شدند.
در این جلسه، آقای  دکتر شهیکی رئیس پارک استان سیستان و بلوچستان به بیان مهمترین اقدامات انجام شده در آن مجموعه از جمله راه اندازی مراکز رشد در شهرستان های استان، گسترش زیست بوم کارآفرینی فناورانه، ایجاد کانون های توسعه در چندین حوزه تخصصی و همچنین آموزش و توانمندسازی جوانان در سطح استان پرداختند. 
آقای دکتر عشوری رئیس سازمان ضمن بیان لزوم بر گسترش همکاری های دوجانبه نسبت به بهره مندی هرچه بیشتر از ظرفیت های مشترک دوطرف تأکید نمودند. 
آقای دکتر مظفری رئیس پارک سازمان در این بازدید، به برخی از توانمندی های  موجود در پارک سازمان و برنامه های توسعه ای پارک برای ارتقاء سطح فعالیت های ملی و منطقه ای اشاره نمودند.
حضور در جلسه هیأت رئیسه دانشگاه سیستان و بلوچستان، بازدید از آزمایشگاه های تخصصی و مراکز توسعه کسب و کارهای خلاق آن دانشگاه از دیگر برنامه های این رویداد بوده است.   
در این بازدید، آقایان دکتر ازگلی (معاون پشتیبانی امور فناوری)، دکتر عباس زاده (معاون بازاریابی و تجاری سازی) و خانم مهندس کلانتر (رئیس مرکز رشد)، در قالب تیم مدیریت پارک سازمان حضور داشتند.