بازدید رئیس و معاونان پارک علم و فناوری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران از پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

برای آشنایی با فعالیت‌ها و بررسی زمینه‌های همکاری بین پارک علم و فناوری سازمان و پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی صورت گرفت.
هیأتی از مدیران پارک علم و فناوری سازمان طی بازدید از پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی، زمینه‌های همکاری مشترک را بررسی نمودند.

روز چهارشنبه مورخ 19/8/1400 هیأتی از مدیران پارک سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران از پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی بازدید بعمل آوردند و با دستاوردهای آن پارک در حوزه های مختلف آشنا شدند.
در این جلسه، آقای دکتر واعظی رئیس پارک آذربایجان شرقی به بیان مهمترین اقدامات انجام شده در آن مجموعه در حوزه هایی از قبیل توسعه فناوری، بازاریابی و تجاری سازی محصولات و خدمات، حمایت از شرکت ها و هسته های فناور و همچنین گسترش دامنه فعالیت مراکز رشد در سطح استان پرداختند. 
آقای دکتر مظفری ضمن تقدیر از دستاوردهای حاصل شده در پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی، نسبت به توسعه همکاری های مشترک بین پارک ها و به اشتراک گذاری توانمندی های فناورانه شرکت های مستقر در پارک ها تأکید کردند.  
بازدید از نمایشگاه ربع رشیدی و تعامل با برخی از دانشگاهیان و فناوران استان در حاشیه نمایشگاه، از دیگر برنامه های این رویداد بوده است.   
در این بازدید، آقایان دکتر ازگلی (معاون پشتیبانی امور فناوری)، دکتر عباس زاده (معاون بازاریابی و تجاری سازی) و خانم مهندس کلانتر (رئیس مرکز رشد)، آقای دکتر مظفری را همراهی می کردند.