نشست مديران صندوق نوآوری و شکوفایی با نمایندگان واحدهاي فناور مستقر در پارک علم و فناوری برگزار گرديد

معرفی خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری سازمان
خدمات تأمین اعتبار و سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری و چگونگی دریافت آن به شرکتهای مستقر در پارک سازمان تشریح شد.

نشست مديران صندوق نوآوری و شکوفایی با نمایندگان واحدهاي فناورمستقر در پارک علم و فناوری درروز سه شنبه مورخ 4/ 8/ 1400 در ساعت 11 صبح در سالن ابوریجان برگزار گرديد
 در این نشست که با حضور آقاي دکتر ملکی فر معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی و آقای دکتر مظفری رئیس پارک علم و فناوری سازمان بمنظور توسعه همكاري هاي في مابين  برگزار گرديد،
دکتر ملکی فر در خصوص شرايط و ويژگي هاي صندوق و چگونگي صدور ضمانت نامه ها و تسهيلات و ارائه خدمات و طرح هاي مختلفي كه در اين صندوق وجود دارد توضيحاتي ارائه كردند .
جلسه با پيشنهادات و سوالات مديران واحدهاي فناور با مدیران صندوق در ساعت 13:15 به پايان رسيد.