معاونت بازاریابی و تجاری‌سازی

معاونت تجاری سازی و بازاریابی به منظور حمايت و توانمندسازي شركت­هاي فناور و دانش بنيان، توسعه زيست بوم نوآوري و فناوري و پيشبرد اهداف كلان سازمان در راستاي كارآفريني فناورانه و اقتصاد دانش­‌بنيان، بهبود خدمات و حمايت‌هاي مورد نياز شركت­هاي فناور به منظور توسعه كسب و كارهاي دانش­‌بنيان، تجاري‌سازي نتايج تحقيقات و ثروت‌آفريني مبتني بر علم و فناوري تشکیل شده است.

امور مالکیت فکری، راهنمایی و امور اجرائی استفاده از معافیت ها و حمایتهای قانونی شرکتهای دانش بنیان و مستقر در پارک، توانمند سازی، دوره های آموزشی، مشاوره و راهبری (منتورینگ)، پذیرش و احصای توانمندی و ارزیابی کارگزاران، شتاب دهنده‌ها، شرکای راهبردی و پیمانکاران و شناسایی و جذب منابع جدید، ارزش گذاری فناوری، جذب سرمایه، امور قراردادها و مناقصات، انتقال فناوری و استاندارسازی، بازاریابی، تحقیقات بازار و شبکه سازی، شناسایی و اعلام نیازهای صنعت و توانمندیهای شرکتها، تبلیغات، برندینگ، پوشش خبری، اطلاع رسانی، برگزاری رویدادهای رو نمایی از محصولات، بازدیدها و نشست ها، امور صادرات، خدمات بین الملل و نمایشگاهها از جمله فعالیتهایی است که در این معاونت مدنظر قرار می گیرد.

همچنین ارائه خدمات ارزیابی اظهارنامه و اعتبارسنجی اختراعات در چارچوب سامانه فراگیر ارزیابی اختراعات و نوآوری، تسهیل فرایند کارآموزی در قالب سامانه ملی کارآموزی و تخصیص گرنت فناوری (جوانه، شکوفایی و رشد) در این حوزه پارک انجام می‌شود.