تفاهم نامه همکاری مشترک بین پژوهشگاه فناوري‌هاي نوين سازمان و مركز منطقه‌اي علوم و انتقال فناوري اتحاديه كشورهاي حاشيه اقيانوس هند

تفاهم‌نامه همكاري مشترك بين پژوهشگاه فناوري‌هاي نوين سازمان به نمايندگي آقای دکتر محمد حسن ایکانی و مركز منطقه‌اي علوم و انتقال فناوري اتحاديه كشورهاي حاشيه اقيانوس هند (IORA RCSTT) به نمايندگي سركار خانم دكتر طاهره ميرعمادي با هدف بهره‌گيري متقابل از توانمندي‌ها، ظرفيت‌ها، امكانات و پتانسيل‌هاي علمي، پژوهشي و اجرايي طرفين در راستاي توسعه و ارتقاء برنامه‌ها و فعاليت‌هاي بين‌المللي دو طرف در سطح ملي و منطقه‌اي، در مورخ 29 / 2 / 1400 به امضاء رسيد.