آزمایشگاه صنایع غذايی

آزمایشگاه صنایع غذايی

آزمايشگاه صنايع غذايي از مجموعه آزمايشگاه‌هاي مرجع با در اختيار داشتن تجهيزات ذيربط امکان انجام انواع آزمون‌ها را در خصوص فراورده‌هاي غذايي فراهم نموده است. آزمون‌هان‌های کشت میکروبی در زمینه مواد غذایی و آب و فاضلاب، کشت سلولی و نیز آزمون‌های مربوط به شیر و لبنیات در این آزمایشگاه قابل انجام است و این آزمایشگاه آماده ارائه هرگونه خدمات علمي، تحقيقاتي و آزمايشگاهي به مراکز صنعتي خصوصي و دولتي مي‌باشد.